1. Start
  2. Basutställning 2022

Basutställning 2022

Museets stora utställning om Sveriges ekonomiska historia är planerad att öppna i slutet av 2022. Då öppnar vi också ett ekonomilabb för barn och unga.

Under 2022 planerar vi att öppna våra nya basutställningar. Den ena har sin utgångspunkt i Sveriges ekonomiska historia och våra fantastiska samlingar. Föremålen sätts i ekonomisk och historisk kontext, med fokus på Sverige i relation till omvärlden.

Ekonomilabbet

Den andra basutställningen har arbetsnamnet ”Ekonomilabbet” och är tänkt att inspireras av ett interaktivt science center i kombination med utställda föremål. Här vänder vi oss särskilt till barn, ungdomar och skola.

Mötesplats för ekonomiskt lärande

Utställningen ska öka kunskapen i ekonomiska frågor. Det ger människor bättre möjligheter att påverka sin ekonomi och förstå sin delaktighet i samhället. Vi vill på så sätt vara en mötesplats för ekonomiskt lärande.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank