1. Start
  2. Utställning om Sveriges ekonomiska historia

Utställning om Sveriges ekonomiska historia

Museets stora utställning om Sveriges ekonomiska historia är planerad att öppna i slutet av 2023. Då öppnar vi också ett ekonomilabb för barn och unga.

Under 2023 planerar vi att öppna våra nya permanenta utställning. Den ena har sin utgångspunkt i Sveriges ekonomiska historia och våra fantastiska samlingar. Föremålen sätts i ekonomisk och historisk kontext, med fokus på Sverige i relation till omvärlden.

Kreditivsedel-100-daler-silvermynt_Palmstruchare_kopia
Stockholms Bancos kreditivsedlar (förtroendesedlar) gavs ut mellan åren 1661-1666 och var Europas första sedlar. Den här sedeln kommer att finnas med i museets permanenta utställning som öppnar 2023.

Ekonomilabbet

Den andra basutställningen har arbetsnamnet ”Ekonomilabbet” och är tänkt att inspireras av ett interaktivt science center i kombination med utställda föremål. Här vänder vi oss särskilt till barn, ungdomar och skola.

Foto: Jens Mohr.

Mötesplats för ekonomiskt lärande

Utställningen ska öka kunskapen i ekonomiska frågor. Det ger människor bättre möjligheter att påverka sin ekonomi och förstå sin delaktighet i samhället. Vi vill på så sätt vara en mötesplats för ekonomiskt lärande.

Foto: Jens Mohr.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2