1. Start
  2. Direktör

Gratulerar, broder!

Din far hälsar, förresten. Han bad mig att ge Dig en passande anställning. Ja, med Dina kontakter och Din goda ekonomi kan Du träda direkt in som vice-direktör för Din farbrors företag.

Arbetet är tämligen enkelt, egentligen. Du ansvarar för att företaget skall bibehålla sitt goda renommé och vinst. Kontoret har vi här nere och Du kan, om Du vill, få lägenheten ovanpå. Cigarr? 

Tjänsten inbegriper en del resor, som Du förstår, men allt är betalt. Allt är betalt. 

Det vi i styrelsen räknar med är att Du anstränger Dig att utöka våra kontakter med omvärlden. Än så länge har vi goda förbindelser med Berlin. Men vi har alla märkt att de Förenta Staterna är på väg att bli något av en framtidsmarknad i vårt gebit. 

Och naturligtvis får Du en del av all framtida vinst. Efter förtjänst. Lyckas Du i de Förenta Staterna, är Din lycka gjord även här. 

Är Du med i något sällskap, för övrigt? Din far är ju ordensbroder. 

Arbetsuppgifter: Ansvar för företaget i dess utveckling. Strategiskt arbete med investeringar även i andra företag. Arbetsplatsen var säkerligen ett fint kontor men resor till andra orter och skapande/bibehållande av kontaktnätverk var troligen också en stor del av arbetet.

Lön: En direktör var ofta delägare i företaget och tog ut lön baserat på företagets utveckling. Det skulle uppmuntra honom att göra sitt bästa.

Arbetstid: Inga fasta arbetstider, men direktören förväntades vara tillgänglig dagligen.

Direktör

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank