1. Start
  2. Förman

Excellent!

Ni har gjort ett mycket bra arbete hitintills och Era mästare är nöjda med Ert arbete. Vi har inga betänksamheter med att anställa Er som förman för vårt företag. Lycka till i fortsättningen!

Goddag, goddag. Hur står det till?  

Det är jag som är förste förman här på företaget. Er närmaste kollega, det vill säga.  

Er huvudsakliga uppgift kommer bli att samordna och övervaka arbetarna här. Samordna, övervaka. Se till att de infinner sig korrekt och att de håller tiden. Att de gör vad de ska. Vad de ska och när de ska. 

Ni och jag arbetar i skift, för övrigt. Arbeta åtta timmar och vila åtta i sju dagar. Sedan vila två dagar. Och, ja det förstår Ni nog, att vi har ledningens fulla tillåtelse att avskeda den som är sen eller försummar sitt arbete. Några uppstudsiga arbetare vill vi inte ha.  

Nå. Säg till om det är några frågor. 

VB044110

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank