1. Start
  2. Förman

Excellent!

Ni har gjort ett mycket bra arbete hitintills och Era mästare är nöjda med Ert arbete. Vi har inga betänksamheter med att anställa Er som förman för vårt företag. Lycka till i fortsättningen!

Arbetsuppgifter: Som förman är din huvudsakliga uppgift att samordna och övervaka arbetet och se till att alla infinner sig, gör vad de ska och håller tiden. Förmannen hade antagligen läst lite extra teknisk utbildning vid så kallade tekniska söndags- och aftonskolor. Utbildningen vände sig främst till yrkeskunniga som kunde läsa extra på sin fritid.

Lön:

Arbetsförhållanden: Arbetstiden för förmän var inte lika betungande som för arbetarna. När smederna jobbade från kl. 18:00 söndag eftermiddag till 18:00 lördag eftermiddag i pass om 6 timmar arbete/6 timmar vila så jobbade förmännen skift och delade alltså upp samma antal timmar på två personer. Förmannen arbetade dock i samma bullriga och ofta farliga miljö som övriga arbetare.  

VB044110

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2