1. Start
  2. Höstens föreläsningsserie

Höstens föreläsningsserie

Välkommen att lyssna på inspirerande föreläsningar och samtal om ekonomi på plats på Ekonomiska museet, Narvavägen 13-17 i Stockholm.

Hur mår den svenska bostadsmarknaden?

Onsdag 29 september kl. 18.00

Arturo Arques och Cecilia Hermansson

Cecilia Hermansson, forskare, KTH, inom fastighetsekonomi och finans, samtalar med Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, om hur utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden sett ut och vad som händer just nu?

De svenska hushållens skuldsättning är hög i internationell jämförelse, något som länge har beskrivits som en av de största riskerna i den svenska ekonomin. Hushållens möjligheter att få tag på en bostad som motsvarar både behov och budget minskar i hela landet. Hur påverkas olika grupper på bostadsmarknaden av utvecklingen? Vad ser vi för utveckling framöver?

Seminariet kommer att spelas in och kan ses i efterhand. Publiken kommer inte att synas i bild.

Föreläsningen presenteras i samarbete med Swedbank.

Biljetter

Föreläsningen är kostnadsfri. Det är begränsat antal platser.

Boka plats via Tickster

Svenska pengar och betalningar – från kopparmynt till e-kronor

Onsdag 13 oktober kl. 18.00

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson, professor och innovationsforskare, beskriver hur utvecklingen av pengar och betalningar i Sverige har genomgått en fascinerande utveckling från 1600-talets kopparmynt till framtidens e-kronor.

Hör om denna radikala omvälvning genom nedslag i kritiska historiska händelser från 1624 fram till idag. Det handlar om gigantiska mynt, teknologiska innovationer och strategiska spel. Niklas Arvidsson kommer också med idéer om vad som kan tänkas hända den närmaste framtiden.

Biljetter

Biljetterna kostar 100 kronor och det är begränsat antal platser.

Köp biljett på Tickster

Ekonomisk självkänsla – vad lägger grunden och hur går den att förändra

Onsdag 27 oktober kl. 18.00

Shoka Åhrman

Shoka Åhrman, författare och sparekonom på SPP, pratar om ekonomisk självkänsla och dess påverkan på ekonomiska beslut.

Vad är det som lägger grunden för en ekonomisk självkänsla och hur kan den ökas. Det handlar om att få ekonomisk kunskap men också om finansiell förmåga som kommer med övning i att hantera pengar och ekonomi i ett naturligt sammanhang. Shoka Åhrman berör också skillnader när det gäller mäns och kvinnors självuppskattning och risktagande.

Biljetter

Biljetterna kostar 100 kronor och det är begränsat antal platser.

Köp biljett på Tickster

Riksbanken och hållbarhet

Onsdag 10 november kl. 18.00

Anna-utan-text

Anna Breman, vice riksbankschef, pratar om svensk ekonomi och om Riksbankens arbete med hållbarhetsfrågor.

Biljetter

Biljetterna kostar 100 kronor och det är begränsat antal platser.

Köp biljett på Tickster

Ekonomi och hälsa – vad skapar oro och hur kan vi förebygga den?

Onsdag 24 november kl. 18.00

Gustav-Medeleine-utan-text

Gustav Tinghög, biträdande professor vid Linköpings universitet och Madelén Falkenhäll, senioranalytiker och privatekonomisk expert, Swedbank samtalar om på vilket sätt ekonomin påverkar vårt välmående.

Vad är ekonomisk ohälsa och vilka är orsakerna bakom? Vilka grupper är mest drabbade och går det att förebygga. Vad kännetecknar egentligen en god finansiell hälsa? Hör också om hur ekonomiskt beslutsfattande fungerar. Hur påverkas våra vardagliga beslut av intuition och reflektion?

Seminariet kommer att spelas in och kan ses i efterhand. Publiken kommer inte att synas i bild.

Föreläsningen presenteras i samarbete med Swedbank.

Biljetter

Föreläsningen är kostnadsfri. Det är begränsat antal platser.

Boka plats på Tickster

Mönstersamhället Boliden – från guldgruva till något annat

Onsdag 8 december kl. 18.00

Anneli Rogeman

Anneli Rogeman, journalist och författare, berättar utifrån sin nyutkomna bok ”Mönstersamhället” om gruvsamhället och sin hemort Boliden som växte fram när guld hittades där för snart 100 år sedan.

Hör berättelsen om ett samhälle präglat av klass och ett ömsesidigt beroende mellan gruvbolaget och invånarna. När guldet tog slut förändrades Boliden och Skellefteå kommun tog över skötseln. Hur överlever ett samhälle när skälet till dess existens försvinner? Hur kan skillnaden mellan ett bolags ”ägande” av en ort och en kommuns se ut? Och klassamhället, hur kunde det ta sig uttryck för knappa 100 år sedan? Och hur ser det ut idag?

Biljetter

Biljetterna kostar 100 kronor och det är begränsat antal platser.

Köp biljetter på Tickster

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2