1. Start
  2. Lycka till

Nå, då så.

Då kan vi avsluta den här intervjun. Jag vet inte vad jag skall säga i det här sammanhanget. Lycka till, kanske?

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank