1. Start
  2. Maskinist

Bra, vi behöver en maskinoperatör.

Ni har åtminstone lyckats få ett kvalificerat arbete, trots Er enkla bakgrund. Låt oss hoppas att Ni lyckas behålla Er tjänst och Era fingrar.

Arbetsuppgifter: Fila eller svarva maskindelar som kommer från tillverkningen och gjuteriet.

Lön: 10 Riksdaler/vecka

Arbetstider: 6 dagar/vecka, 12 timmar/dag

Arbetsförhållanden: Långa arbetsdagar och mycket övertidsarbete. Fabriksmiljön är bullrig och fylld av sot- och metallpartiklar som kan ge dig ögon- och lungsjukdomar. Det finns inga omklädningsrum eller toaletter. Du äter din medhavda lunch vid din arbetsbänk. Det finns inga skyddskläder.

På Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm utökade nästan hälften av personalen sin lön med frivillig eller påtvingar övertid. Rekordet verkar ha varit arbetaren J. Andersson som arbetade 57 timmar övertid en vecka, totalt 126 arbetstimmar. Det innebär ett genomsnitt på 18 timmar per dag.

UB045993

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2