1. Start
  2. Mursmäcka

Ja, ja…

Mursmäcka blev Du. Hårt jobb. Akta Dig för att falla ner från byggnadsställningarna. Slår Du ihjäl dig, får du ingen lön.

Arbetsuppgifter: Bära murbruk i hinkar fästa i ett ok över axlarna. Varje lass väger runt 60 kilo. Murbruket bars upp till murarna i olika lag. Varje lag bar bruket en våning uppåt, sista laget tömde bruket i murarnas baljor. Det var den mist omtyckta turen eftersom händerna lätt brändes av kalken vid tömning. Det var ett väldigt tungt och riskfyllt jobb.

Lön: 14 öre/timme (1891)

Arbetstid: 12 timmar/dag, 6 dagar/vecka

Arbetsförhållanden: Byggsäsongen varade främst mellan april och oktober vilket gjorde många mursmäckor arbetslösa långa perioder. Ibland fanns det under vintern arbete vid rivningar av hus då mursmäckorna rengjorde tegel för återanvändning.

Mursmäckor tillhörde de lägst avlönade arbetarna. Eftersom de var fattiga bodde ofta trångt och antogs ofta syssla med "osedligt leverne", det vill säga prostituerade. Mer än hälften av mursmäckorna var ogifta och många av dem hade barn.

Under perioden kostade ett kilo kött 80 öre, ett kilo smör 2:20 kronor, 1 liter mjölk 5 öre.

Bild5

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2