1. Start
  2. Oföretagsam

Hmm...

...det är, måste jag säga, en smula egendomligt att Ni inte har mer framåtanda. Att så oförblommerat erkänna en sådan brist, är för mig egenartat. Men, det visar trots allt att mitt första intryck var korrekt. Jag kan inte hjälpa Er. Det är nog bäst att Ni ser Er om efter något annat arbete.

Lycka till, kan jag sträcka mig till att säga.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank