1. Start
  2. Om museet
  3. Välkomna på nytt!

Välkomna på nytt!

Efter att museet har varit stängt sedan 2017 har vi öppnat i våra nya lokaler på Narvavägen 13-17 i Stockholm, det vill säga i samma byggnad som Historiska museet. Det är kostnadsfritt att besöka våra utställningar. Du är alltid välkommen att kombinera museibesöken på de båda museerna.

Nytt namn och breddat innehåll

Med det nya namnet Ekonomiska museet visar vi på bredden i vårt erbjudande. Genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter kommer vi att lyfta fram våra fantastiska föremål och ekonomiska teman - på museet och digitalt. Det kan handla om privatekonomi, konsumtion och sparande, om entreprenörskap och ekonomisk historia eller aktuella samhällsekonomiska frågor.

Museets 650 000 föremål

Museets historia börjar cirka 1572 med att Johan III:s kanslist Rasmus Ludvigsson samlar in gamla svenska mynt som ett led i tvisten med Danmark om rätten att i riksvapnet föra tre kronor. 

I museets samlingar finns mynt, sedlar, medaljer och andra föremål som kan berätta om ekonomi och handel, om historia och kultur. Här finns bland annat världens första mynt, de första banksedlarna och de tunga plåtmynten som är världens största mynt.

Museets historia

Samlingarna har därefter utökats genom gåvor, köp, byten och depositioner. 1769 flyttades samlingarna över till det nybyggda Stockholms slott. Därefter har museets samlingar kunnat ses på Nationalmuseum år 1865-1938, Historiska museet mellan åren 1938-1948 och i lokalerna på Slottsbacken 6, mellan år 1996-2017.

Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar

Utställningen tar oss med in i hyperinflation och kastar ljus på hur den lilla människan påverkas i en kris med oftast mycket svåra följder.

Foto: Jens Mohr.

Vi skapar framtiden tillsammans!

Vi vill genom våra utställningar och aktiviteter att ekonomisk historia ska inspirera dig som besökare. Har du önskemål om föreläsare eller aktiviteter?

Kontakta oss på info@ekonomiskamuseet.se

Vi ser fram emot att träffa er igen och välkomna dig som är ny besökare!

Foto: Jens Mohr.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2