Shoka Åhrman

Höstens föreläsningsserie

Ekonomisk självkänsla – vad lägger grunden och hur går den att förändra

Onsdag 27 oktober kl. 18.00

Shoka Åhrman, författare och sparekonom på SPP, pratar om ekonomisk självkänsla och dess påverkan på ekonomiska beslut.

Vad är det som lägger grunden för en ekonomisk självkänsla och hur kan den ökas. Det handlar om att få ekonomisk kunskap men också om finansiell förmåga som kommer med övning i att hantera pengar och ekonomi i ett naturligt sammanhang. Shoka Åhrman berör också skillnader när det gäller mäns och kvinnors självuppskattning och risktagande.

Biljetter: 100 kr, köps via Tickster.

  • Narvavägen 13-17.
  • Vi följer regeringens och expertmyndigheternas råd och föreskrifter med anledning av covid-19. Antalet platser är begränsat till 50.
  • I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2