Tre porträtt på föreläsarna.

PÅ PLATS

Ett samtal om ekonomiskt våld

Onsdag 1 februari klockan 18.00 – 19.15 (nytt datum!)

Ekonomiskt våld är ett relativt nytt begrepp – men ingen ny företeelse. Det lämnar inga blåmärken, men orsakar stor skada. Historiskt har det varit ett sätt att kontrollera och förtrycka kvinnor.

När någon har makt över, eller till och med förstör din ekonomi och dina materiella tillgångar sätter det dig i ekonomisk beroendeställning till den personen och det försvårar möjligheten att lämna relationen.

I ett panelsamtal mellan historikern Marie Eriksson från Linnéuniversitetet och Susann Stamboliduo Tellebo från Uppsala kvinnojour fördjupar vi oss i begreppet ekonomiskt våld. Hur har ekonomiskt våld sett ut historiskt? Hur vanligt är ekonomiskt våld i dag, och hur tar det sig uttryck? Moderator för samtalet är författaren och journalisten Katarina Wennstam.

Kostnadsfritt. Panelsamtalet är ett samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska och kommer att spelas in.

Fler program i vår Inspirationsserie om ekonomisk självständighet

Person som räcker upp hand på seminarium

Mer information:

Katarina Wennstam: författare, journalist, debattör och föreläsare med inriktning på kvinnors rätt till sin sexualitet.

Marie Eriksson: Fil. Dr. i historia och universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och har forskat både om ekonomiskt våld i nutid och historiskt. Susann Stambolidou Tellebo. Susann är verksamhetsansvarig på Uppsala Kvinnojour. Susann har varit aktiv i Uppsala Kvinnojour sedan tidigt 90-tal, och har en omfattande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Stockholms Kvinnohistoriska är ett innovativt museum som verkar i de offentliga och digitala rummen – utan egen permanent byggnad. De tillgängliggör forskning om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, och arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt. Läs mer på www.kvinnohistoriska.se. Med stöd av Stockholms stad.

  • Kostnadsfritt, platsbokning via Tickster krävs.
  • Ekonomiska museet, Narvavägen 13-17.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2