Arturo Arques och Cecilia Hermansson

Höstens föreläsningsserie

Hur mår den svenska bostadsmarknaden?

Onsdag 29 september kl. 18.00

Cecilia Hermansson, forskare, KTH, inom fastighetsekonomi och finans, samtalar med Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, om hur utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden sett ut och vad som händer just nu?

De svenska hushållens skuldsättning är hög i internationell jämförelse, något som länge har beskrivits som en av de största riskerna i den svenska ekonomin. Hushållens möjligheter att få tag på en bostad som motsvarar både behov och budget minskar i hela landet. Hur påverkas olika grupper på bostadsmarknaden av utvecklingen? Vad ser vi för utveckling framöver?

Föreläsningen är kostnadsfri och presenteras i samarbete med Swedbank.

Begränsat antal platser. Boka plats via Tickster.

Seminariet kommer att spelas in och kan ses i efterhand. Publiken kommer inte att synas i bild.

  • Narvavägen 13-17.
  • Vi följer regeringens och expertmyndigheternas råd och föreskrifter med anledning av covid-19. Antalet platser är begränsat till 50.
  • I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2