Anneli Rogeman

Höstens föreläsningsserie

Mönstersamhället Boliden – från guldgruva till något annat

Onsdag 8 december kl. 18.00-19.15

Anneli Rogeman, journalist och författare, berättar utifrån sin nyutkomna bok ”Mönstersamhället” om gruvsamhället och sin hemort Boliden som växte fram när guld hittades där för snart 100 år sedan.

Hör berättelsen om ett samhälle präglat av klass och ett ömsesidigt beroende mellan gruvbolaget och invånarna. När guldet tog slut förändrades Boliden och Skellefteå kommun tog över skötseln. Hur överlever ett samhälle när skälet till dess existens försvinner? Hur kan skillnaden mellan ett bolags ”ägande” av en ort och en kommuns se ut? Och klassamhället, hur kunde det ta sig uttryck för knappa 100 år sedan? Och hur ser det ut idag?

Biljetter: 100 kr, köps via Tickster.

  • Narvavägen 13-17.
  • Vi följer regeringens och expertmyndigheternas råd och föreskrifter med anledning av covid-19. Antalet platser är begränsat till 50.
  • I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2