1. Start
  2. Skolmaterial Hyperinflation

Skolmaterial Hyperinflation

Ekonomiska museets utställning Hyperinflation – Ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar visades januari 2021 - augusti 2022. Utställningen tog besökaren in i fenomenet hyperinflation. I samband med öppnandet lanserades även ett skolprogram på samma tema, där museet erbjuder möjligheten att ta del av utställningens innehåll i en digital lärresurs.

Om skolprogrammet

Målgrupp: årskurs 8–9 samt gymnasiet
Tidsåtgång: cirka 1 timma och 30 minuter, alternativt 1 timma och 15 minuter

I lektionen får eleverna kunskap om vad som händer med ett lands ekonomi under en hyperinflation, och vilken inverkan det har på människors livssituation. Vad innebär en ekonomisk kris av detta slag och hur påverkas vardagen i en situation där människor är ofrivilliga miljonärer med värdelösa pengar? Varför har länder drabbats av hyperinflation, och hur har man försökt lösa situationen?

Ämnet samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Med historiska och nutida hyperinflationer som utgångspunkt ges eleverna tillfälle att reflektera över hur individer påverkar, och påverkas av, ekonomiska strukturer i en globaliserad värld.

Grön plånbok som är gjord av gröna Venezuelanska pengar

Ladda ner lärarhandledning

Lärarhandledning Hyperinflation.pdf

Har du frågor om skolmaterialet?

För frågor om skolbokning kontakta någon av våra skolpedagoger:

Linnea Ragnerstam Zetterberg
linnea.ragnerstam@shm.se


Nyhetsbrev för skolor

Få tips om aktuella skolprogram.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2