1. Start
  2. Order

Jaha. Nå, alla kan ju inte vara ledare.

Ni kanske inte har de ledaregenskaper som krävs för en högre ställning i företaget. Men Ni kanske kan uppväga det genom att obrottsligt och utan förbehåll åtlyda Era mästare och förmän.

Är Ni redo att utföra befallningar utan motsägelse?

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank