Hög med mynt och olika föremål.
Bild: Historiska museet vid Lunds universitet
  1. Start
  2. Everlövsskatten ställs ut

Everlövsskatten ställs ut på Ekonomiska museet

Välkommen att se den vikingatida Everlövsskatten som är det senaste tillskottet till museets samlingar.

Våren 2022 var det planerat att den vikingatida Everlövsskatten skulle säljas på auktion. Det väckte stor uppmärksamhet. Innan auktionen ägde rum gick två stiftelser samman och köpte skatten för att lämna den vidare till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettets samlingar.

Visas 24 september 2022 tills vidare. Du hittar montern genom att gå till slutet av utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet i samma byggnad som Ekonomiska museet.

Everlövsskattens historia

Skatten blev känd på 1980-talet då en privatperson berättade att hon hittat den i en gammal förvaringsmöbel som hon ärvt. Historiska museet i Lund gick igenom föremålen men fyndet löstes inte in av staten. Det gjordes en tolkning av dåvarande fornminneslagstiftning att fyndet inte var hembudspliktigt.

Skatten fortsatte gå i arv i familjen som lämnade in den för försäljning 2021. Den planerade auktionen uppmärksammades i medier över hela Sverige. Två numismatiska stiftelser, Sven Svenssons stiftelse för numismatik och Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning, gick samman för att köpa skatten och auktionen blåstes av.

Om Everlövsskatten

Skatten består av drygt 900 mynt och silverföremål och dateras till cirka 1015. De yngsta mynten som daterar fyndet kommer från Danmark. Det är okänt exakt var den ursprungligen upphittades, men troligen i Skåne. De äldsta mynten är från 800-talet.

Myntskatter från vikingatiden

Silver var av stor betydelse i Norden under vikingatiden. Det användes i handelstransaktioner och som ett sätt att spara. I Sverige har många vikingatida silverskatter påträffats som sammanlagt innehåller cirka 250 000 mynt. Varje skattfynd är unikt och bidrar till vår kunskap om det vikingatida samhället.

Planera ditt besök

Fri entré för samtliga besökare under 2022. Under 2023 kostar ett besök 150 kronor, då får du även inträde till Historiska museet i samma byggnad som oss. Du hittar montern genom att gå till slutet av utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet.

Läs mer om priser och biljetter

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2