Skola

Vi vill att ekonomi ska kännas enkelt, roligt och inspirerande! Vi erbjuder en rad olika skolprogram för din skolklass, både digitalt och i museibyggnaden.
På egen hand

Inflationsspöket

Om priserna ständigt stiger, varför kan vi inte bara trycka mer pengar och bli rika? En pop up-utställning om inflation. Skickas kostnadsfritt till skolor i hela landet.

grafik med ett spöke

Kostnadsfri skolresurs

Ekonomiska museet är ett av de museer som skapat Sverigeshistoria.se, en digital undervisningsresurs för historia. Genom Sverigeshistoria.se kan Ekonomiska museet vara en resurs för skolor i hela landet.

Elev håller en surfplatta med en karta på

Nyhetsbrev för skolor

Få tips om aktuella skolprogram.

EKM_DIG39909

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank