1. Start
  2. Om museet
  3. Myndigheten

Myndigheten Statens historiska museer

Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet är en del av sex museer i myndigheten Statens historiska museer.

Myndigheten har som uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. 

Museer som ingår i myndigheten

Myndigheten bedriver dessutom arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna.

Myndighetsövergripande avdelningar

Kontakta myndigheten

Myndighetsväxel: +46(0)8-519 556 00

Myndighetens registratur: För frågor gällande Statens historiska museer mejla vår registratur på e-post registrator@shm.se

Ekonomiska muséet. Hyperinflation. Barn och vuxna i utställningen.

Arbeta hos oss!

Vill du arbeta på Ekonomiska museet eller på någon av våra andra museer? Vi söker alltifrån arkeologer, forskare, pedagoger till guider och museipersonal.

EKM_DIG39512