1. Start
  2. Utforska
  3. Samlingarna

Samlingarna

I museets samlingar finns mynt, sedlar, medaljer och andra föremål som berättar om ekonomi och handel, historia och kultur. Här finns bland annat världens äldsta mynt, de första banksedlarna och de tunga plåtmynten som är världens största mynt. 

Insamlandet av mynt till det Kungliga myntkabinettet påbörjades redan 1572 då Johan III:s kanslist Rasmus Ludvigsson fick i uppdrag av kungen att samla in gamla svenska mynt som ett led i tvisten med Danmark om rätten att i riksvapnet föra tre kronor. Samlingarna har därefter det utökats genom gåvor, köp, byten, depositioner och sist men inte minst genom inlösen och överföring av fynd som hittats vid arkeologiska undersökningar. Idag omfattar samlingarna över 650 000 föremål från Sverige och hela den övriga världen från alla tider. 

Samlingarna fyller 450 år

I år fyller Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettets samlingar 450 år. Det uppmärksammar vi i sociala medier och med olika aktiviteter.

Everlövsskatten kommer att förvaltas av museet

Den vikingatida silverskatten som skulle ha sålts på auktion kommer att förvaltas av Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettets samlingar.

Följ oss i social medier

På Facebook och Instagram publicerar vi bilder och information om våra samlingar samt tipsar om spännande program. På Instagram heter vi @ekonomiskamuseet. Museibutiken finns också på Instagram: @museibutiken.

Håll koll på vad som händer

Bli först med att få information om nya utställningar, biljettsläpp och evenemang.

Följ oss i sociala medier

På Facebook och Instagram publicerar vi bilder och information om våra samlingar samt tipsar om spännande program. På Instagram heter vi @ekonomiskamuseet.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2