1. Start
 2. Om museet
 3. Samarbeten och sponsorskap

Samarbeten och sponsorskap

Vill du bidra till att öka barns och vuxnas kunskaper i ekonomiska frågor?

Med namnbytet till Ekonomiska museet och nya lokaler på Narvavägen mitt i centrala Stockholm, etablerar vi ett museum som med grund i våra fantastiska samlingar handlar om privatekonomi, konsumtion och sparande, om entreprenörskap, ekonomisk historia och aktuella samhällsekonomiska frågor.

Ett samarbete med Ekonomiska museet innebär att vi tillsammans arbetar mot ett gemensamt övergripande mål. En av våra hjärtefrågor är ekonomisk folkbildning och vi satsar därför särskilt på erbjudanden och aktiviteter för barn och ungdomar, skola och att nå ut i hela landet.

Var med och skapa en mötesplats!

Tillsammans med våra samarbetspartners och målgrupper skapar vi en mötesplats för ekonomiskt lärande där historien, nutiden och framtiden finns med.

Personer i högerkant som ser nyfiken ut, till vänster i bild är en illustration i grönt som innehåller en pil

Samarbetsformer

Vår ambitionsnivå är hög, och för att vi ska kunna nå ut så brett som möjligt med vårt innehåll krävs det resurser och samarbete med omvärlden. Alla samarbeten sker utifrån Statens historiska museers framtagna Sponsringspolicy och Ekonomiska museets sponsringsstruktur.

Myndighetens policy för sponsring

Vårt erbjudande

 • associationsrättigheter till museets starka varumärke
 • möte med museets målgrupper, både fysiskt och digitalt
 • en trovärdig plattform för kommunikation kring en angelägen samhällsfråga
 • disponera attraktiva exponeringsytor i museets kommunikation
 • tillgång till museets vackra lokaler för olika event
 • fria visningar på museet
 • tillgång till museets utställningar och seminarieprogram
 • inbjudan till kreativa samtal
 • vi pratar gärna om samarbetet i våra kanaler

1 miljon besökare

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet är en del av myndigheten Statens historiska museer (SHM) som tillsammans har fler än 1 miljon besökare årligen, 75 miljoner digitala besök och har 10 miljoner föremål i sina samlingar. (besökssiffrorna är från 2019).

Två elever tar en selfie när den ena har på sig en rustningshjälm.

Välkommen att vara med och skapa framtidens mötesplats för ekonomiskt lärande!  

Kontakt sponsring och samarbeten

Om du har frågor kan du kontakta, Susanne Samuelsson, ansvarig för strategiska samarbeten och allianser:

Telefon: +46 (0)8-402 30 17
E-post: susanne.samuelsson@shm.se

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank