Kontakt

Växel

Myndighetsväxel: +46(0)8-519 556 00

Butik och entré

Telefon: +46(0) 8 - 519 556 20
Mejl: besoksservice@ekonomiskamuseet.se

Kontakt myndighetsfrågor

För frågor gällande Statens historiska museer mejla vår registratur på
e-post registrator@shm.se

Pressfrågor och marknadsföring

Pressansvarig Åsa Hallemar
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar@shm.se

Bokning

För frågor om bokning av visningar mejla: boka@ekonomiskamuseet.se

Restaurang Rosengården

Telefon: 08-519 556 10  
Mejl: rosengarden@skywest.se

Personal

Museichef Cecilia von Heijne 

Telefon: 08 - 519 553 29 
Mejl: cecilia.vonheijne@shm.se 

Museipedagoger

Sara Carlin

Telefon: 08 - 519 553 01 
Mejl: sara.carlin@shm.se 

Jesper Norberg

Telefon: 08-519 553 70
Mejl: jesper.norberg@shm.se

Intendent, publik verksamhet

Caroline Gonelius

Telefon: 08 - 519 553 37
Mejl: caroline.gonelius@shm.se 

Antikvarier

Adrian Klang Törnberg

Ansvarig för museets samlingar, accession av myntfynd, samt föremål med numismatisk anknytning.

Telefon: 08 - 519 553 44  
Mejl: adrian.klang@shm.se 

Florent Audy

Antikvarie, ansvarig för museets samlingar, vikingatida och medeltida mynt, samt premonetära betalningsmedel 

Telefon: 08 - 519 553 51 
Mejl: florent.audy@shm.se

Martin Tunefalk 

Antikvarie ansvarig för museets samlingar,  
medaljer, sedlar, polletter och aktiebrev.

Telefon: 08 - 519 556 02 
Mejl: martin.tunefalk@shm.se 

Ulrika Bornestaf 

1:e antikvarie, ansvarig för museets samlingar 
mynt, nyare tid och antiken.

Telefon: 08 - 519 553 02 
Mejl: ulrika.bornestaf@shm.se 

Konservator

Ann Hallström, konservator, ansvarig för papper,
Telefon: 08-402 30 52 
Mejl: ann.hallstrom@shm.se

Jobb och praktik

Är du intresserad av att söka jobb hos oss eller praktikplats?  
Alla aktuella lediga tjänster publiceras på shm.se

Alla spontanansökningar skicka till personal@shm.se

Webbfrågor

Mejl: webb@ekonomiskamuseet.se

För frågor och beställning av bilder

Har du frågor om bilder kopplat till museet? Mejla dina frågor till: bilder@shm.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2