Kontakt

Kontaktuppgifter till museet och dess personal.

Besöksadress

Narvavägen 13-17
114 84 Stockholm

Postadress

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet
Box 5428
114 84 Stockholm

Växel

Myndighetsväxel: +46(0)8-519 556 00

Butik och entré

Telefon: +46(0) 8 - 519 556 20
Mejl: besoksservice@ekonomiskamuseet.se

Kontakt myndighetsfrågor

För frågor gällande Statens historiska museer mejla vår registratur på
e-post registrator@shm.se

Pressfrågor och marknadsföring

Pressansvarig Åsa Hallemar
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar@shm.se

Bokning

För frågor om bokning av visningar mejla: bokning@ekonomiskamuseet.se

Restaurang Rosengården

Telefon: 08-519 556 10  
Mejl: rosengarden@skywest.se

Personal

Museichef Cecilia von Heijne 

Telefon: 08 - 519 553 29 
Mejl: cecilia.vonheijne@shm.se 

Museipedagoger

Agnes Wentzel Blank

Museipedagog
Mejl: agnes.wentzel.blank@shm.se

Felicia Sjölin

Museipedagog
Mejl: felicia.sjolin@shm.se

Jesper Norberg

Programansvarig vuxna
Telefon: 08-519 553 70
Mejl: jesper.norberg@shm.se

Linnea Ragnerstam Zetterberg

Programansvarig skola, barn och unga
Telefon: 08-519 556 58
Mejl: linnea.ragnerstam@shm.se

Michaela Carlberg

Museipedagog
Telefon: 08-519 556 62
Mejl: michaela.carlberg@shm.se

Intendent, publik verksamhet

Caroline Gonelius

Intendent
Telefon: 08 - 519 553 37
Mejl: caroline.gonelius@shm.se

Martina Gärdström

Intendent, Programansvarig vuxna
Telefon: 08 - 519 553 03
Mejl: martina.gardstrom@shm.se 

Antikvarier

Adrian Klang Törnberg

Ansvarig för museets samlingar, accession av myntfynd; sedlar och aktiebrev.

Telefon: 08 - 519 553 44  
Mejl: adrian.klang@shm.se 

Eeva Jonsson

Antikvarie, med inriktning mot numismatisk accession kopplat till museets samlingar.

Telefon: 08 - 519 556 47
Mejl: eeva.jonsson@shm.se

Florent Audy

Antikvarie, ansvarig för museets samlingar, vikingatida och medeltida mynt, samt polletter och premonetära betalningsmedel 

Telefon: 08 - 519 553 51 
Mejl: florent.audy@shm.se

Sara Dixon

Antikvarie, ansvarig för museets samlingar; bankhandlingar och bankföremål, konst, plånböcker och sparbössor.

Telefon: 08 - 402 30 96 
Mejl: sara.dixon@shm.se 

Ulrika Bornestaf 

1:e antikvarie, ansvarig för museets samlingar, mynt från antiken och nyare tid samt medaljer.

Telefon: 08 - 519 553 02 
Mejl: ulrika.bornestaf@shm.se 

Konservator

Ann Hallström

Konservator, ansvarig för papper

Telefon: 08-402 30 52 
Mejl: ann.hallstrom@shm.se

Jobb och praktik

Är du intresserad av att söka jobb hos oss eller praktikplats?  
Alla aktuella lediga tjänster publiceras på shm.se

Alla spontanansökningar skicka till personal@shm.se

Webbfrågor

Mejl: webb@ekonomiskamuseet.se

För frågor och beställning av bilder

Har du frågor om bilder kopplat till museet? Mejla dina frågor till: bilder@shm.se

Följ oss i social medier

På Facebook och Instagram publicerar vi bilder och information om våra samlingar samt tipsar om spännande program. På Instagram heter vi @ekonomiskamuseet. Museibutiken finns också på Instagram: @museibutiken.

Person använder smartphone nattetid

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank