1. Start
  2. Om museet
  3. Personuppgifter

Personuppgifter

Ekonomiska museet tillhör myndigheten, Statens historiska museer (SHM). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter vi samlar in

  • I samband med beställningar av publikationer och prenumerationer.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med besök i samlingarna för studier.
  • Personuppgifter som finns i bokningssystem gällande konferenslokaler, föredrag, publika visningar och skolvisningar sparas tills vidare. Du kan när som helst meddela att du vill få dina personuppgifter borttagna ur systemet.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, konferenser, vernissager och event sparas så länge som behövs för administrationen. Förutom kontaktuppgifter kan här efterfrågas information om matallergier eller matpreferenser. Dessa uppgifter gallras också så snart de inte längre behövs.
  • Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan sparas i två år i enlighet med laga krav. Namn och kontaktuppgifter diarieförs och bevaras. Personuppgifter för sökande som fått tjänsten bevaras.

Om du vill bli borttagen

Du har rätt att begära att få ta del av eventuella uppgifter om dig själv från Ekonomiska museets register. Det gör du genom att skicka ett brev med namn och personnummer där det framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen. Namnteckningen är viktig för att ingen annan ska kunna begära ut uppgifter om dig.

Om det finns personuppgifter om dig kommer de att skickas till din folkbokföringsadress.

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev längre

Personuppgifter som lämnas för utskick av nyhetsbrev sparas tillsvidare. Du kan när som helst meddela att du vill avsluta prenumerationen, personuppgifterna tas då bort. För att avsluta prenumerationen klickar du på avregistreringsfunktionen i nyhetsbrevet. Du hittar funktionen längst ner i sidfoten i varje nyhetsbrev.

Du kan också mejla webb@ekonomiska.se för att bli avregistrerad.

Kontakt personuppgifter

Skicka din egenhändigt undertecknade begäran till:

Statens historiska museer
Registrator
Box 5428
114 84 Stockholm

För frågor gällande SHM:s hantering av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud, Erica Nyström, erica.nystrom@shm.se, eller registrator, info@shm.se.