Utställningar

Museets utställningslokaler har stängt just nu. Välkommen på museets nyöppning 1 juni 2024.

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet är ett museum med grund i ekonomiskt lärande. Genom utställningar och aktiviteter vill vi inspirera dig att upptäcka ekonomins roll i historien och i ditt liv idag.

Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utställningar på museet.

PENGAR!

Följ med på en vandring genom Sveriges historia och upptäck hur pengar och ekonomi har förändrat samhället och människors liv. Öppnar 1 juni 2024.

Rendering av personer som står i en utställning

Ekonomilabbet

Om vardagsekonomi och hur pengar fungerar i det dagliga livet. Utställningen är utformad för att passa skolelever på högstadiet och gymnasiet, men alla är välkomna. Ekonomilabbet är också en bra plats för föräldrar och familjer som vill utforska ekonomi tillsammans. Öppnar 1 juni 2024.

Illustration av vuxna och barn som står i en utställning

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank