Swedbank är museets huvudsponsor  

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet har ett långsiktigt samarbete med Swedbank som huvudsponsor.

Ekonomiska museet och Swedbank har en gemensam vision i att sprida kunskap – både genom att ta hjälp av historien, och genom att blicka framåt. Att förstå hur ekonomi fungerar är en förutsättning för att kunna skapa en trygg ekonomisk tillvaro. Samarbetet med Swedbank bottnar i de gemensamma intressena och målen att verka för ekonomisk folkbildning i hela landet och att öka intresset hos barn och unga för frågor som rör ekonomi.

200 år som bank

Swedbank har en lång tradition av att på olika sätt engagera sig i samhället och verka för att människor och företag ska växa. De är en modern bank med rötterna i den svenska sparbankshistorien. Närheten till kunden och det lokala samhället har varit i fokus ända sedan starten.

Slutplatta_film_2

Ett gemensamt erbjudande

Tillsammans med Swedbank har vi tagit fram ett kombinerat skolprogram som erbjuds kostnadsfritt i samarbete med Swedbank. I det här skolprogrammet får eleverna både större förståelse för sin egen privatekonomi och lära sig om Sveriges ekonomiska historia från 1500-talet fram till idag. Visningen genomförs på Historiska museet, på plats eller digitalt.

Boka skolprogram

Ung ekonomi

Swedbank erbjuder föreläsningar och kunskapsmaterial om bland annat privatekonomi till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Har du frågor om Ung ekonomi är du välkommen att mejla ungekonomi@swedbank.se

Ung ekonomi på Swedbanks webbplats

Kontakt

Du kan läsa mer om samarbetet i vårt pressmeddelande.

Om du har frågor kan du kontakta, Susanne Samuelsson, ansvarig för strategiska samarbeten och allianser:

Telefon: 08-402 30 17
E-post: susanne.samuelsson@shm.se

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank