1. Start
  2. Skola
  3. Skolprogram

Skolprogram

Vi erbjuder just nu bara digitala skolvisningar på grund av coronaviruset. Vi ser fram emot att välkomna skolgrupper i Ekonomiska museets lokaler när det är möjligt igen.

Hyperinflation


Målgrupp
Grundskolan årskurs  8-9 samt gymnasiet 

Längd
50 minuter

Pris
Det finns ett begränsat antal kostnadsfria visningar, därefter 900 kr. Skriv till bokningen och hör vilka möjligheter det finns för er skola.

Om skolprogrammet
I den här digitala lektionen får eleverna kunskap om vad som händer med ett lands ekonomi under en hyperinflation, och vilken inverkan det har på människors livssituation. Vad innebär en ekonomisk kris av detta slag och hur påverkas vardagen i en situation där människor är ofrivilliga miljonärer med värdelösa pengar? Varför har länder drabbats av hyperinflation, och hur har man försökt lösa situationen?  Under ledning av en museipedagog får eleverna reflektera kring olika situationer som kan uppstå under en hyperinflation genom att ta del av filmer, bilder och personliga berättelser från Ekonomiska museets utställning med samma namn.

Gemensamt skolprogram med Swedbank


Målgrupp
Högstadiet samt gymnasiet 

Längd
Totalt cirka 60 minuter, 20 minuter Hyperinflation, 20 minuter Din ekonomi, din framtid och 20 minuter frågestund.

Bokningsbara dagar
I första hand onsdagar och torsdagar

Pris
Kostnadsfritt skolprogram. Skriv till bokningen och hör vilka lediga tider som finns.

Om skolprogrammet
Hyperinflation, i kombination med Din ekonomi, din framtid. Det digitala live-skolprogrammet är en kombination av Ekonomiska museets lektion om hyperinflation av museets pedagoger och Din ekonomi, din framtid av Swedbanks föreläsare. Föreläsningarna för skolor är neutrala. Logotyper och reklam för produkter förekommer inte. Genom skolprogrammet vill vi öka kunskapen inom ekonomiska ämnen och tar hjälp av historien, men blickar också framåt.

Har du frågor om skolprogrammen?

Kontakta vår skolbokning på: boka@ekonomiskamuseet.se

Prenumerera på vårt skolutskick!

Fyll i din e-postadress för att visa fler alternativ.

Leveransformat:

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank