1. Start
  2. Besök oss
  3. Audioguide

Audioguide

Lyssna på audioguiden till utställningen PENGAR! Du kan även ta del av en teckenspråkstolkad guide, en syntolkad audioguide, och andra ljudupplevelser.

Audioguide till PENGAR!

I audioguiden berättar vi om hur pengar har förändrat samhället. Vi utforskar hur en stat växte fram, hur internationell handel påverkade vanliga hem, och hur industrialiseringen och välfärdssamhället förändrade livet. Följ med oss när vi undersöker hur pengar har format vårt samhälle!

Pris: 20 kronor, du betalar för audioguiden i informationsdisken.
Språk: svenska och engelska
Hur du lyssnar: Du kan låna en bärbar enhet i informationsdisken, eller använda din smartphone. Inne i utställningarna letar du efter skyltar med hörlurssymbol och nummer.

Teckenspråkstolkad guide

I den teckenspråkstolkade guiden berättar vi om hur pengar har förändrat samhället. Vi utforskar hur en stat växte fram, hur internationell handel påverkade vanliga hem, och hur industrialiseringen och välfärdssamhället förändrade livet. Följ med oss när vi undersöker hur pengar har format vårt samhälle!

Pris: kostnadsfritt
Språk: svenska
Hur du tar del av guiden: Du kan låna en bärbar enhet i informationsdisken, eller använda din smartphone. Fråga i informationsdisken.

Syntolkad audioguide

I den syntolkade audioguiden berättar vi om hur pengar har förändrat samhället. Vi utforskar hur en stat växte fram, hur internationell handel påverkade vanliga hem, och hur industrialiseringen och välfärdssamhället förändrade livet. Följ med oss när vi undersöker hur pengar har format vårt samhälle!

Pris: kostnadsfritt
Språk: svenska
Hur du tar del av guiden: Du kan låna en bärbar enhet i informationsdisken, eller använda din smartphone. Fråga i informationsdisken.

Taktila föremål

Lyssna på fördjupande berättelser om fyra föremål. Samtidigt som du lyssnar kan du känna på de förstorade kopiorna av föremålen i utställningen.

Pris: kostnadsfritt
Språk: svenska
Hur du tar del av guiden: Du kan låna en bärbar enhet i informationsdisken, eller använda din smartphone. Fråga i informationsdisken.

Röster från förr

Upptäck historiens gång genom fem vanliga människor från olika tider. Lyssna när de delar med sig av sina spännande livshistorier!

Pris: kostnadsfritt
Språk: svenska
Hur du tar del av guiden: Du kan låna en bärbar enhet i informationsdisken, eller använda din smartphone. Fråga i informationsdisken.

Personer sitter på träklossar och lyssnar på en audioguide
Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank