1. Start
  2. Utforska
  3. Samlingarna
  4. Lån av föremål ur samlingen

Lån av föremål ur samlingen

Ekonomiska museet är en del av myndigheten Statens historiska museer. Föremål lånas ut till andra forskning till museer, kultur- och forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands.

Frågor och svar om föremålslån

Varför lånar ni ut föremål?

Statens historiska museer ska enligt myndighetsinstruktionen hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten, stödja regionala och lokala museer, bidra till ökad kunskap grundad på forskning och bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Vem får låna?

SHM beviljar utlån för utställning och forskning till museer, kultur- och forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands. Eftersom samlingarna innehåller kyrkliga inventarier som förvärvats från Svenska kyrkans församlingar sker också utlån till dem.

Vem beslutar om utlånen?

Beslut om utlån ur SHM:s samlingar fattas av avdelningschef på Avdelningen för samlingar och forskning efter föredragning av ansvarig handläggare. Alla utlån är tidsbegränsade och beviljas för ett särskilt syfte.

Vad kostar det att låna?

Låntagaren debiteras en administrativ avgift för lånet och ska stå för de merkostnader som lånet innebär, som t.ex. transport och konservering.

Lån i forskningssyfte är undantagna administrativ avgift.

Frågor om samlingar och lån av föremål

Frågor om låneverksamheten hänvisas till myndighetens registrator på registrator@shm.se.

Museets föremål

I Ekonomiska museet – Kungliga Myntkabinettets samling finns bland annat mynt, sedlar, polletter, medaljer, sparbössor och aktiebrev. Vi har samlat delar av vår samling digitalt.

Medalj med motiv på historisk person

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank