1. Start
  2. Om museet
  3. Museets saknade föremål

Museets saknade föremål

Sedan 2013 har det pågått en utredning och rättsprocesser rörande saknade föremål i Kungliga myntkabinettets samlingar. I juni 2024 kom Svea hovrätts domslut som ger delvis bifall till skadeståndsanspråken mot en tidigare anställd.

Detta har hänt

2013 upptäckte vi att det saknades föremål i Kungliga myntkabinettets samlingar. En polisutredning inleddes samtidigt som vi påbörjade en omfattande och systematisk inventering av samlingarna. Sammanlagt har cirka 1500 föremål polisanmälts som saknade, främst guld- och silvermynt.

Polisens utredningsarbete ledde fram till att åtal väcktes mot två före detta anställda vid Kungliga myntkabinettet.

Under 2017 åtalades och dömdes en av dessa, en före detta chef, för grov stöld av ett 30-tal föremål. En mynthandlare dömdes samtidigt för grovt häleri.

I december 2018 väcktes åtal mot ytterligare en före detta anställd vid Kungliga myntkabinettet. Åtalet gällde grovt häleri av ca 200 mynt. Tingsrättsförhandlingar hölls i början av 2020 och domen blev friande med hänvisning till preskription. I januari 2022 fastställdes domen av Svea hovrätt. Också hovrätten ogillade både åtalet för grovt häleri och Statens historiska museers skadeståndstalan med hänvisning till preskriptionstiden.

Svea hovrätt gav bifall till en del av skadeståndsanspråket, 1 576 000 kr av begärda 3 787 700 kr. Skadeståndet omfattar ett antal av de sålda mynten där hovrätten anser det bevisat att dessa kommer från Kungliga myntkabinettets samlingar.

– Vi ser förstås positivt på Svea hovrätts beslut. Domen är en framgång för oss, men framförallt av stor principiell betydelse för alla institutioner som förvaltar vårt gemensamma kulturarv och kollektiva minne, säger Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet.

Vanliga frågor

Vad är värdet på det som saknas?

Det handlar om oersättliga kulturhistoriska värden som gått förlorade. Föremålen kan ge oss kunskap om ekonomi och handel, om historia och kultur. Vi kan få insikt i hur människor hanterade pengar i vardagen och hur länder tillverkade och cirkulerade mynt och sedlar. I arkeologiska sammanhang ger också myntfynd goda möjligheter att datera fornlämningar. Det ekonomiska värdet på de 1500 föremålen som är polisanmälda som saknade, är uppskattat till cirka 25 miljoner kronor.

Går det att få tillbaka de saknade föremålen?

Alla föremål som har konstaterats vara saknade har polisanmälts och föremål med fotografier är även registrerade i Europols register över stulna museiföremål. Hittills har elva föremål lämnats tillbaka till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettets samlingar. Det handlar om åtta mynt och tre sedlar som beslagtogs i samband med det första åtalet under 2017.

Lista över saknade förmål.pdf

Vad har museet vidtagit för åtgärder?

Att det försvunnit föremål ur Kungliga myntkabinettets samlingar är både allvarligt och sorgligt. Vi har sedan det här upptäcktes skärpt säkerhetsrutinerna betydligt, bland annat när det gäller hanteringen av föremålen. Vi har också satsat mer resurser på att fotografera och registrera föremålen digitalt, vilket ökar kontrollen och säkerheten.

Presskontakt

Porträtt Åsa Hallemar

Åsa Hallemar

Mejl: asa.hallemar@shm.se
Telefon: 08 5195 53 07