1. Start
  2. Om museet
  3. Museets saknade föremål

Museets saknade föremål

2013 upptäckte vi att det saknades föremål i Kungliga myntkabinettets samlingar. En polisutredning inleddes samtidigt som vi påbörjade en omfattande och systematisk inventering av samlingarna. Sammanlagt har cirka 1500 föremål polisanmälts som saknade, främst guld- och silvermynt.

Polisens utredningsarbete

Polisens utredningsarbete, som pågått under lång tid, har lett fram till att åtal har väckts mot två före detta anställda vid Kungliga myntkabinettet.

Under 2017 åtalades och dömdes en av dessa, en före detta chef, för grov stöld av ett 30-tal föremål. En mynthandlare dömdes samtidigt för grovt häleri.

I december 2018 väcktes åtal mot ytterligare en före detta anställd vid Kungliga myntkabinettet. Åtalet gällde grovt häleri av ca 200 mynt. Tingsrättsförhandlingar hölls i början av 2020 och domen blev friande. Åklagaren har sedan överklagat domen till Svea hovrätt. Hovrätten har i januari 2022 fastställt tingsrättens friande dom.

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt. Hovrätten fastställde i januari 2022 tingsrättens friande dom. I juli 2022 beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd av målet, vilket preliminärt kommer att ske i november eller december 2022.

Skärpt säkerhetsrutinerna

Att det försvunnit föremål ur Kungliga myntkabinettets samlingar är både allvarligt och sorgligt. Vi har sedan det här upptäcktes skärpt säkerhetsrutinerna betydligt, bland annat när det gäller hanteringen av föremålen. Vi har också satsat mer resurser på att fotografera och registrera föremålen digitalt, vilket ökar kontrollen och säkerheten på längre sikt.

Vanliga frågor

Vad är värdet på det som saknas?

Det handlar om oersättliga kulturhistoriska värden som gått förlorade. Föremålen kan ge oss kunskap om ekonomi och handel, om historia och kultur. Vi kan få insikt i hur människor hanterade pengar i vardagen och hur länder tillverkade och cirkulerade mynt och sedlar. I arkeologiska sammanhang ger också myntfynd goda möjligheter att datera fornlämningar. Det ekonomiska värdet på de 1500 föremålen som är polisanmälda som saknade, är uppskattat till cirka 25 miljoner kronor.

Går det att få tillbaka de saknade föremålen?

Alla föremål som har konstaterats vara saknade har polisanmälts och föremål med fotografier är även registrerade i Europols register över stulna museiföremål. Hittills har elva föremål lämnats tillbaka till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettets samlingar. Det handlar om åtta mynt och tre sedlar som beslagtogs i samband med det första åtalet under 2017.

Lista över saknade förmål.pdf

Har du frågor om de saknade föremålen?

Kontakta museichef Cecilia von Heijne
Mejl: cecilia.vonheijne@shm.se

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2