1. Start
  2. Digitala föreläsningar och webbinarier
  3. Ett samtal om ekonomiskt våld

Ett samtal om ekonomiskt våld

I detta panelsamtal mellan historikern Marie Eriksson från Linnéuniversitetet och Susann Stamboliduo Tellebo från Uppsala kvinnojour fördjupar vi oss i begreppet ekonomiskt våld. Moderator för samtalet är författaren och journalisten Katarina Wennstam.

Hur har ekonomiskt våld sett ut historiskt? Hur vanligt är ekonomiskt våld i dag, och hur tar det sig uttryck? Ekonomiskt våld är ett relativt nytt begrepp – men ingen ny företeelse. Det lämnar inga blåmärken, men orsakar stor skada. Historiskt har det varit ett sätt att kontrollera och förtrycka kvinnor.

När någon har makt över, eller till och med förstör din ekonomi och dina materiella tillgångar sätter det dig i ekonomisk beroendeställning till den personen och det försvårar möjligheten att lämna relationen.

Samtalet spelades in 1 februari 2023 på Ekonomiska museet. Samtalet är ett samarbete mellan Ekonomiska museet och Stockholms Kvinnohistoriska.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank