1. Start
  2. Permanenta utställningar 2024

Kommande permanenta utställningar

Museets stora utställning om Sveriges ekonomiska historia är planerad att öppna våren 2024. Då öppnar vi också ett ekonomilabb för barn och unga.

Under våren 2024 planerar vi att öppna våra nya permanenta utställningar. Den ena har sin utgångspunkt i Sveriges ekonomiska historia och våra fantastiska samlingar. Föremålen sätts i ekonomisk och historisk kontext, med fokus på Sverige i relation till omvärlden.

Kreditivsedel-100-daler-silvermynt_Palmstruchare_kopia
Stockholms Bancos kreditivsedlar (förtroendesedlar) gavs ut mellan åren 1661-1666 och var Europas första sedlar. Den här sedeln kommer att finnas med i museets permanenta utställning som öppnar 2023.

Ekonomilabbet

Den andra utställningen är mer interaktiv och har arbetsnamnet ”Ekonomilabbet”. Där får besökaren på ett lekfullt sätt utforska hur vardagsliv och ekonomi hänger ihop. Här vänder vi oss främst till barn, ungdomar och skola.

Foto: Jens Mohr.

Mötesplats för ekonomiskt lärande

Utställningen ska öka kunskapen i ekonomiska frågor. Det ger människor bättre möjligheter att påverka sin ekonomi och förstå sin delaktighet i samhället. Vi vill på så sätt vara en mötesplats för ekonomiskt lärande.

Foto: Jens Mohr.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2