50/50 med symboler. Ena nollan har ett kvinnotecken och andra nollan har ett manstecken.

Visste du att kvinnor i genomsnitt har 20 procent lägre totalinkomst än män? Hör om hur det skulle kunna förändras. Camilla Wagner, ekonomijournalist och ordförande för Fredrika Bremerförbundet, berättar om en arbetsmarknad full av fallgropar och hur vi kan arbeta för att nå en jämställd löneutveckling. Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, ger tips och inspirerar om hur man kan tänka kring en jämställd ekonomi i en relation.

Även ett samarbete med Fredrika Bremerförbundet.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank