Webbinarier och samtal om ekonomi

Vi erbjuder inspelade webbinarier och samtal om ekonomi i samarbete med Swedbank.
Indisk valutasymbol på en karta över indien med staplar

Indiens väg framåt

Indien kan komma att bli världens tredje största ekonomi inom ett årtionde. Hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom, digitaliseringen är långt framskriden och landet har en framgångsrik start up-miljö. Men med framgångarna följer utmaningar. Henrik Chetan Aspengren, senioranalytiker på Utrikespolitiska institutet, berättar om Indiens väg framåt och de utmaningar landet står inför.

50/50 med symboler. Ena nollan har ett kvinnotecken och andra nollan har ett manstecken.

Ekonomi och jämställdhet

Visste du att kvinnor i genomsnitt har 20 procent lägre totalinkomst än män? Hör om hur det skulle kunna förändras. Camilla Wagner, ekonomijournalist och ordförande för Fredrika Bremerförbundet, berättar om en arbetsmarknad full av fallgropar och hur vi kan arbeta för att nå en jämställd löneutveckling. Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, ger tips och inspirerar om hur man kan tänka kring en jämställd ekonomi i en relation.

Även ett samarbete med Fredrika Bremerförbundet.

Porträttbild Gunther Mårder

Snål eller ekonomisk – var går gränsen?

Nu kan du också bli en av Sveriges mest ekonomiska personer. Med humor levereras insiktsfulla tips från sparikonen Günther Mårder. Han har gjort sig känd som VD för Aktiespararna, grundare av Sparpodden och VD för Företagarna, men här får du ta del av hans privata spartips.

Julia Hofvendahl och Madelén Falkenhäll från Swedbank

Din ekonomi och hälsa – så hänger det ihop

Ett samtal mellan hållbarhetsekonomen Madelén Falkenhäll och ungdomsekonomen Julia Hofvendahl, båda från Swedbank. De berättar om sina senaste undersökningar om ekonomi och hälsa och ger konkreta tips på hur du kan få en hållbar ekonomi genom hela livet.

Skyskrapor med en skylt där det står "start up"

Att vara ung entreprenör idag

Therese Svensk, medgrundare av Pure Act, och Adrian Andersson, grundare och VD på Meitner AB, deltar i ett panelsamtal om hur det är att vara ung entreprenör idag. De delar med sig av vilka drivkrafter som låg bakom att de valde att starta eget, hur resan som entreprenör har sett ut och vilka möjligheter och utmaningar man kan ställas inför. Moderator för samtalet är Julia Hofvendahl, Swedbank.

Andreas Wallström föreläser på Ekonomiska museet

Aktuell ekonomisk utblick - inflation

Kaffet kostar nästan det dubbla, boränteposten blir allt större och ved är tydligen det nya guldet. Den ökande inflationen påverkar oss alla och ligger nu på den högsta nivån sedan 30 år tillbaka. Men hur har den uppstått och hur blir det i framtiden? Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank berättar om den höga inflationen, vilka effekter det har blivit på bostadsmarknaden och hur den påverkar våra hushåll.

Charlotta Bay föreläser på Ekonomiska museet

Att prata om ekonomi så att folk förstår

Charlotta Bay, forskare i företagsekonomi vid Stockholms universitet, har tittat närmare på vilka problem som människor upplever med det ekonomiska språket. Varför har så många svårt att ta till sig informationen i det orangea kuvertet? Och varför känns tv-programmet Lyxfällan enkelt att förstå trots att det handlar om ekonomi? Kommunikationen påverkar sättet som människor förstår sin privatekonomi. Hur människor förstår ”ekonomiskan” skiljer sig åt och behöver, likt alla andra språk, översättas för att begripas. Vad behöver göras för att prata ekonomi så att folk förstår?

Ekonomisk utblick i pandemins spår

Olof Manner, Senior Advisor Swedbank, gör spaningar och utblickar i spåren av pandemin. Vilka effekter har pandemin haft på ekonomin i Sverige och världen? Vad händer med trender som skapats under pandemin i form av ökad internet-handel och jobba-hemma, och hur påverkas ekonomin av det? Vilka spår ser vi i den globala ekonomin? Stigande inflation och inbromsning av tillväxten i Kina är några av dessa. Det handlar också om logistikproblem, höga energipriser och vad som händer på finansmarknaden.

Karolina Ekholm och Mattias Persson berättar om hur pandemin påverkat ekonomin

Pandemi – ekonomi – framtid

Webbinar om pandemins påverkan på ekonomin i Sverige och världen. Hur har krisåtgärderna fungerat, vilken strategi är bäst framöver och hur startar vi om ekonomin när pandemin är över? Medverkar gör Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi samt tidigare vice riksbankschef och statssekreterare på Finansdepartementet, och Mattias Persson, chefekonom och global chef på Swedbank Makroanalys.

Barnpsykologen Jenny Klefbom berättar om ungdomar och privatekonomi.

Swishföräldrar

Vad behöver ungdomar ha koll på? Hur slipper du pengatjat? Du får tips och råd om hur du lär din tonåring grunderna i privatekonomi, men också om hur du bäst når fram och hur ni undviker konflikter. Medverkande: Jenny Klefbom, barnpsykolog och Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom. Ett webbinarium från Ekonomiska museet i samarbete med Swedbank.

Cecilia Hermansson, forskare, KTH, inom fastighetsekonomi och finans, samtalar med Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom föreläser om hur utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden sett ut och vad som händer just nu?

Hur mår den svenska bostadsmarknaden?

Cecilia Hermansson, forskare, KTH, inom fastighetsekonomi och finans, samtalar med Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, om hur utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden sett ut och vad som händer just nu?

De svenska hushållens skuldsättning är hög i internationell jämförelse, något som länge har beskrivits som en av de största riskerna i den svenska ekonomin. Hushållens möjligheter att få tag på en bostad som motsvarar både behov och budget minskar i hela landet. Hur påverkas olika grupper på bostadsmarknaden av utvecklingen? Vad ser vi för utveckling framöver?

Gustav Tinghög och Madelén Falkenhäll föreläser på plats i museet om ekonomi och hälsa

Ekonomi och hälsa – vad skapar oro och hur kan vi förebygga den?

Gustav Tinghög, biträdande professor vid Linköpings universitet och Madelén Falkenhäll, senioranalytiker och privatekonomisk expert, Swedbank samtalar om på vilket sätt ekonomin påverkar vårt välmående.

Vad är ekonomisk ohälsa och vilka är orsakerna bakom? Vilka grupper är mest drabbade och går det att förebygga. Vad kännetecknar egentligen en god finansiell hälsa? Hör också om hur ekonomiskt beslutsfattande fungerar. Hur påverkas våra vardagliga beslut av intuition och reflektion?

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank