Indiens väg framåt

Indien kan komma att bli världens tredje största ekonomi inom ett årtionde. Hundratals miljoner människor har lyfts ur fattigdom, digitaliseringen är långt framskriden och landet har en framgångsrik start up-miljö. Men med framgångarna följer utmaningar. Henrik Chetan Aspengren, senioranalytiker på Utrikespolitiska institutet, berättar om Indiens väg framåt och de utmaningar landet står inför.

Föreläsningen gavs i samarbete med Swedbank.

Indisk valutasymbol på en karta över indien med staplar

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank