1. Start
  2. Besök oss
  3. Tillgänglighet
  4. Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet

Vi vill att du som besöker Ekonomiska museets webbplats ska hitta den information du behöver inför ditt besök. Målet är att våra besökare ska kunna ta del av vårt utbud på ett enkelt sätt, oavsett funktionsförmåga.

Hur vi anpassar webbplatsen

Vi utgår från riktlinjerna för webbinnehåll Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. WCAG-riktlinjerna beskriver hur webbinnehåll som bör anpassas för att vara mer användarvänligt för alla. Riktlinjerna har tre tillgänglighetsnivåer (A, AA och AAA). Vi har valt nivå AA som mål för Ekonomiska museets webbplats.  

Samarbetspartner

Vi samarbetar med webbyrån Bazooka som utvecklar vår webbplats och Axess Lab som gör användartester på vår webbplats utifrån WCAG-riktlinjerna.

Saknar du något?

Har du problem att förstå, hitta eller navigera på Ekonomiska museets webbplats, eller upplever du att vi inte uppfyller tillgänglighetskraven?  Vänligen kontakta vår kommunikations- och digitaliseringsavdelning som ansvarar för digital tillgänglighet på Statens historiska museer.

Kontakt

Mejla: webb@ekonomiskamuseet.se  
Ring oss på: +46(0)8-519 556 00 

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank