Då avslutar vi här, tycker jag.

Ni får helt enkelt söka Er lycka annorstädes. Emigrera till USA kan vara en möjlighet.

Jag kan inte lova att det blir bättre, men som Ni förstår finns det föga utrymme för någon här som inte är lydig och hörsam sina överordnade. Uppstudsighet skulle nog många uppfatta det som. Inte jag, naturligtvis, naturligtvis, men många andra. Bättre lycka någon annanstans!

Anledningar till att emigrera: USA:s egendomslag från 1862 (the Homestead Act) hade stor betydelse för den svenska emigrationen till Nordamerika. Lagen stipulerade att en immigrant fick 160 acres (ca 640 000 kvadratmeter) till skänks under förutsättning att landet brukades under fem år.

För många emigranter låg ekonomiska motiv bakom beslutet att resa från sitt hemland. Emigrationstakten stod i direkt relation till landets ekonomi. Mot slutet av 1860-talet drabbades Sverige av flera års missväxt och därmed ökad emigration.

Emigranterna kunde även ha andra motiv, till exempel religiösa och politiska. Därtill lockade resan, äventyret och möjligheterna många yngre människor.

1M16-B145296_20

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank