Utställningen visades 2009 - 2017

Utställningen plåtmynt

I basutställningen berättades historien om kopparens betydelse för svensk ekonomi och världens största präglade mynt, de så kallade plåtmynten. Här visades även världens första banksedel

På 1600-talet hade Sverige värdemynt, det vill säga metallinnehållet utgjorde värdet. Koppar blev vår viktigaste myntmetall och i denna utställning visas så kallade plåtmynt. Världens största mynt från 1644 väger 19,7 kilo.

Tunga att frakta

För att frakta de tunga plåtmynten använde man specialtillverkade slädar. 

En person som bär ett plåtmynt på sin rygg och en som släpar ett plåtmynt i en kälke

Första svenska banken

Här presenteras även vår första bank, Stockholms Banco och Rikets Ständers Bank och Sveriges första banksedel. Sveriges Riksbank grundade 1668 och är i dag världens äldsta centralbank. Banksedeln är en svensk uppfinning från 1660-talet och gavs först ut av Stockholms Banco.  Förutom Sveriges Riksbank fanns i landet 31 privatbanker som också gav ut sedlar. Dessa är ofta rikt utsmyckade med mytologiska figurer, kungar, landskapsvapen, stadsvyer med mera. Först 1904 blev Riksbanken ensam sedelutgivare i Sverige. 

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank