Utställningen visades 1997 - 2017

All världens pengar

En utställning om betalningsmedel, från den lilla kaurisnäckan och de första mynten till dagens plastkort.

I utställningen visades myntets 2600-åriga historia samt annorlunda och tidiga betalningsmedel från olika tider och platser i världen. På många håll fanns pengar långt innan mynten var påtänkta. Den ekonomiska historien är en betydelsefull del av människans kultur. I utställningen kunde besökaren följa hur utvecklingen har gått från snäckor och andra betalningsmedel till dagens plastkort.

Kakao och pärlor som betalningsmedel

Längs väggarna i utställningssalen visades mynt från antiken fram till dagens betalningsmedel. Bland annat visas de första mynten som präglades i Lydien, idag i västra Turkiet, omkring 620 f.Kr. Mynten pryds av ett lejonhuvud och var gjorda i elektron, en naturlig legering av guld och silver. Myntningen spreds till Grekland där det mest betydelsefulla myntet blev den Athenska tetradrachmen, som var ett så kallat handelsmynt redan för cirka 2 500 år sedan i östra Medelhavsområdet. Handelsmynten var som en gemensam valuta långt före eurons införande och är främst i guld och silver.

Utställningslokal med olika mynt placerade i montrar
Foto: Ola Myrin

Handelsmynt som gemensam valuta

Längs väggarna i utställningssalen visades mynt från antiken fram till dagens betalningsmedel. Bland annat visades de första mynten som präglades i Lydien, idag i västra Turkiet, omkring 620 f.Kr. Mynten pryddes av ett lejonhuvud och var gjorda i elektron, en naturlig legering av guld och silver. Myntningen spreds till Grekland där det mest betydelsefulla myntet blev den Athenska tetradrachmen, som var ett så kallat handelsmynt redan för cirka 2 500 år sedan i östra Medelhavsområdet. Handelsmynten var som en gemensam valuta långt före eurons införande och är främst i guld och silver. 

Krig, revolution och inflation

I en del av utställningen visades pengar i krig, revolution och inflation. När krig eller revolution pågår i ett eller flera länder uppstår en extrem situation. Ofta ändrar pengarna utseende, ädelmetaller försvinner och tillfälliga nödsedlar ges ut. Bildspråket på sedlarna speglar ländernas propaganda. De ska visa kraft och försvarsvilja.

Bland österns länder var Kina det första land som började med mynt i slutet av 600-talet f.Kr. Under samma tidsperiod inleddes myntningen i väst. Omkring 1500 år senare, på 900-talet, blev Kina först i världen med att trycka sedlar.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank