1. Start
  2. Audioguide

Audioguide

Det fanns en audioguide till utställningen Hyperinflation som visades på museet april 2021 - augusti 2022.

Audioguide

Pris: kostnadsfritt
Språk: svenska och engelska

Till utställningen finns en audioguide med fördjupningar och berättelser. Den är framtagen i samarbete med podcasten Kapitalet vars samtal, diskussion och intervjuer med olika personer knyter an till de olika teman som finns i utställningen. I audioguiden finns också ljudspår med berättelser om utvalda länder som drabbats av hyperinflation.

Lyssna på audioguiden

Personer sitter på träklossar i en utställning
Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank