1. Start
  2. Besök oss
  3. Tillgänglighet
  4. Besökare med rörelsehinder

Besökare med rörelsehinder

Det finns anpassad parkering, toaletter, hissar och ramper. Dessutom kan du låna rullstolar i museets besöksservice.

Handikapparkering

Museets handikapparkering finns omedelbart till höger om stora trappan på Narvavägen 13–17. Underlaget vid handikapparkeringen är gatsten.

Entré med hiss

I anslutning till handikapparkeringen finns en hiss till entréplan. Dörren har automatisk öppning via en tryckknapp. Hissen är kameraövervakad.

Handikapptoalett

Finns i anslutning till entréhallen, 2,43 meter bred, 3,35 meter lång.
Toalettsitsen sitter mitt på väggen och har två handtag. Utrymmet från vänster vägg till handtaget är 80 cm, och från höger vägg är det 95 cm. 

Rullstolar

För dig som har svårt att gå finns två rullstolar att låna. Tala med informationsdisken.

Trappor

Vid foten av varje trappa finns en skylt som visar antalet trappsteg. Alla trappor är försedda med färgmarkering på de översta och nedersta trappstegen.

Hissar och ramper

Ekonomiska museets utställningslokal ligger på entréplan. Vill du besök någon av Historiska museets utställningar så finns det hissar till alla våningsplan i museet. Vissa hissar är dock trånga. På övre våningen har höga trösklar försetts med ramper för att underlätta framkomligheten.

Kontakt

Telefon till besöksservice: 08 519 556 20
E-post: besoksservice@ekonomiskamuseet.se

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank