1. Start
  2. Mynt

Mynt

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettets samling består av bland annat sedlar, polletter, medaljer, sparbössor och aktiebrev, men den största delen består av 450 000 mynt från hela världen.

I våra samlingar finns ett av de första mynten i världen. Myntet är från år 625 före vår tideräkning och kommer ifrån forntida riket Lydien. Från Lydien och Jonien spreds myntpräglingen till den grekiska och stora delar av den orientaliska världen. Silver var den viktigaste myntmetallen, samtidigt användes koppar från omkring 400-talet före Kristus. Se när Ekonomiska museets museipedagog Sara Carlin berättar om myntet som har påverkat mänskligheten i mer än 2500 år.

Av: UR Samtiden

Sveriges första mynt

Sveriges första mynttillverkning började i Sigtuna cirka år 995. På 1900-talet, när en arkeologisk utgrävning gjordes i Sigtuna, upptäcktes ett mynthus med ett flertal blymynt. Mynten är de äldsta som hittats i Sverige. Se när museichef, Cecilia von Heijne, berättar om huset i Sigtuna som satt prägel på den svenska mynthistorien.

Av: UR Samtiden

Världens största mynt

I museets samling finns världens största mynt från 1644, på 19,7 kg. Tack vare en olycka till havs 1783 kan vi idag ta del av en skatt bestående av 5000 svenska plåtmynt. De återfanns ombord på det danska handelsskeppet Nicobar som förliste utanför Afrikas sydspets. Vraket upptäcktes 1987 av två dykare. Se när Caroline Gonelius, intendent på Ekonomiska museet pratar om plåtmynt.

Av: UR Samtiden

Fler föreläsningar

Alla avsnitt är producerade av UR samtiden och finns att se på museets Youtube-kanal.

Person som skriver på en dator

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank