1. Start
  2. Afrosvenskarna tar fram delar av Sveriges dolda historia i samarbete med Myntkabinettet

Afrosvenskarna tar fram delar av Sveriges dolda historia i samarbete med Myntkabinettet

Nu inleds ett samarbete mellan Afrosvenskarnas riksförbund och Kungl. Myntkabinettet kring stadsvandringen I slavhandelns fotspår. Syftet är att belysa Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln och skildra delar av Sveriges historia som tidigare inte har varit allmänt känd.

Stadsvandringen har tagits fram av Afrosvenskarnas riksförbund för att öka kunskaperna om Sveriges koloniala historia, men även ge uppmärksamhet åt den afrofobiska diskrimineringen i vår tid.

– Vi vill bredda den svenska historien så att tidigare dolda berättelser får komma fram. Genom att berätta om några faktiska händelser i historien och knyta dem till platser och byggnader i den offentliga miljön, hoppas vi föra deltagarnas tankar till hur det är i vår egen samtid. Säger Faaid Ali-Nuur, projektledare hos Afrosvenskarnas riksförbund.

Stadsvandringen börjar inne på Myntkabinettet, där de första berättelserna kopplas till föremål i museet, och fortsätter sedan utomhus till olika platser i Gamla stan.

– Myntkabinettet har så många fantastiska föremål och alla bär de på flera olika historier. Vi som jobbar på museer väljer vad som berättas och därmed också vad som inte berättas om föremålen. Genom det här samarbetet lyfts historier som kanske inte är så kända, säger Eva Ramberg, museichef på Kungl. Myntkabinettet.

På fredagar kl 13 hålls en allmän stadsvandring som det går att anmäla sig till. Det går också att boka en gruppvisning vid annat tillfälle. Bland målgrupperna finns gymnasieskolor, universitet, offentliga organisationer och ideell sektor.

– Genom att berätta om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln tror vi att vi kan medverka till ett mer informerat samtal om afrofobi och afrosvenskars livsvillkor idag och bryta med idén att Sverige skulle vara ett land där rasism inte har någon inverkan. Att Kungl. Myntkabinettet, som är en del av Statens historiska museer, är med som en partner i detta skickar en viktig signal om att den här delen av Sveriges historia är viktig för att förstå vår samtid, säger Kitimbwa Sabuni, samordnare Afrosvenskarnas riksförbund.

Mer info:  www.afrosvenskarna.se/afrosvenskarnas-stadsvandring/

Pressbild, foto: Ola Myrin/Kungl. Myntkabinettet

Presskontakt Afrosvenskarnas riksförbund: Faaid Ali-Nuur, projektledare, Faaid Ali-Nuur,  073-929 10 70, faaid@afrosvenskarna.se

Presskontakt: Åsa Hallemar, informatör, Kungl. Myntkabinettet, asa.hallemar@myntkabinettet.se 08-5195 5307

Dokument & länkar

Release

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank