1. Start
  2. Finanskriser ett av ämnena i Kungl. Myntkabinettets föreläsningar

Finanskriser ett av ämnena i Kungl. Myntkabinettets föreläsningar

Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum fortsätter med föreläsningar på Historiska museet dit Myntkabinettet kommer att flytta. Den 19 september gör Dagens Industris podcast Makrorådet en tillbakablick på finanskrisen hösten 2008. Johanna Jeansson leder ett samtal om vilka lärdomar vi kan dra av krisen och hur det påverkar oss nu och i nästa kris eller ekonomiska nedgång? 

Ett längre historiskt perspektiv på finanskriser blir det i oktober när Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, gör en bred exposé över finansbubblor och krascher genom tiderna, med start i tulpanbubblan i 1600-talets Holland. Även han spekulerar kring frågan om vi kan lära av historien.

I november berättar Anders Johnson, näringslivshistoriker, om svenska entreprenörer under 400 år, och hur många av dem har ansetts som ganska besvärliga människor. Ännu längre historiskt perspektiv blir det när det gäller klimatet - Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och klimatforskare, berättar om hur klimatförändringar under 12 000 år har påverkat utvecklingen och ekonomin i olika delar av världen.

Lena Andersson-Skog och Jan Ottosson, båda professorer i ekonomisk historia, sätter fenomenet med avregleringar i det svenska samhället i ett historiskt perspektiv. De går igenom ett antal omreglerade sektorer från 1850 fram till idag.

Onsdag 19 september kl 18
10 år efter finanskrisen – tillbakablick och framtidsspaning
Johanna Jeansson från Dagens Industris podcast Makrorådet samtalar med Johan Javeus, chefstrateg på SEB och Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea. Ett samarbete med Dagens Industri.

Onsdag 24 oktober kl 18
Finansbubblor och krascher – kan vi lära något av historien?
Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Ett samarbete med Natur & Kultur.

Onsdag 14 november kl 18
Besvärliga människor – svenska entreprenörer under 400 år
Anders Johnson, skribent och näringslivshistoriker.

Onsdag 21 november kl 18
Hur klimatförändringar påverkat försörjningsvillkoren under historien
Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet. Ett samarbete med Dialogos förlag.

Onsdag 28 november kl 18
Stat och marknad i historiskt perspektiv  från 1850 till idag
Lena Andersson-Skog och Jan Ottosson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå universitet respektive Uppsala universitet. Ett samarbete med Dialogos förlag.

Plats: Historiska museet, Narvavägen 13-17.

Fri entré till alla föreläsningar.

Mer info: www.myntkabinettet.se/forelasningar

Presskontakt: Åsa Hallemar, kommunikatör, asa.hallemar@shm.se, 08-5195 5307

Dokument & länkar

Release

19-sep-Johanna-jeansson

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank