1. Start
  2. Föreläsningar på temat ekonomi

Föreläsningar på temat ekonomi

Nu startar vårens föreläsningsserie på Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum. Som vanligt ges inspirerande aspekter på ekonomiska frågor. Bland ämnena som tas upp finns delningsekonomin, det kontantlösa samhället och vad som händer i Kina.

Onsdag 27 januari kl 18.00
Pensionspengar i ny skepnad
Claes Hemberg, sparekonom och författare.

Onsdag 3 februari kl 18.00
Invandrarna som byggde Sverige
Anders Johnson, författare.

Onsdag 17 februari kl 18.00
Historien om LKAB - den svenska nationalrikedomen
Karin Jansson Myhr, Centrum för Näringslivshistoria, är författare och huvudredaktör till boken om LKAB:s historia.

Onsdag 24 februari kl 18.00
Omställningarnas tid i Kina
Frédéric Cho, har följt Kina sedan 1980 och är vice ordförande i Sweden-China Trade Council.

Onsdag 9 mars kl 18.00
Vägen mot ett kontantlöst samhälle
Niklas Arvidsson, docent och forskare med inriktning på innovation i betalsystemet.

Onsdag 16 mars kl 18.00
Världsekonomin - komplexa stafettväxlingar mellan globala draglok
Elisabet Kopelman, makroekonom på SEB.

Onsdag 6 april kl 18.00
Delningsekonomin - när efterfrågan möter utbud på nygamla sätt
Åsa Minoz, expert på kollaborativ ekonomi och innovation.

Onsdag 13 april kl 18.00
Ekologisk ekonomi - vilka drivkrafter styr vårt beteende
Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi med fokus på miljö- och beteendeekonomi.

Onsdag 20 april kl 18.00
Löntagarfonder - så nära men ändå inte
Lars Tobisson, moderat politiker och fil dr i statsvetenskap.

Onsdag 11 maj kl 18.00
Dagsaktuellt kring svensk ekonomi
Stefan Ingves, riksbankschef.

Tid: Föreläsningarna börjar kl 18, och soppa serveras kl 17-18 och ingår i biljettpriset, 110 kr (studerande, 60 kr).

Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6.

Mer info om föreläsningarna

Kontakt: Åsa Hallemar, informatör, asa.hallemar@myntkabinettet.se 08-5195 5307

Dokument & länkar

Release

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank