1. Start
  2. Fotoutställning: Lennart Nilsson i bildtidningen Se

Fotoutställning: Lennart Nilsson i bildtidningen SeFotoutställning: Lennart Nilsson i bildtidningen Se

Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken i Stockholm fortsätter att visa god fotografi. Sommarutställningen "Tillträde förbjudet!" baseras på Lennart Nilssons bildreportage från Riksbanken och Kungl. Myntverket som publicerades i tidningen Se på 1950- talet.

Nyligen avslutade museet fotoutställningen "I pengarnas spår" med bilder av Jan Jörnmark och de övergivna platser han dokumenterat runt om i Sverige. Den 12 juni är det dags för nästa vernissage, ett 50-tal fotografier signerade Lennart Nilsson. Utställningen öppnar för allmänheten den 13 juni och står fram till och med den 16 augusti.

Lennart Nilsson fick tillträde till stängda arbetsplatser och hans bilder visar dåtidens tillverkning och hantering av sedlar, mynt och sedelpapper. Riksbanken på Helgeandsholmen, sedeltryckeriet och Kungl. Myntverket på Kungsholmen liksom Tumba Pappersbruk öppnade sina portar för honom.

Bildreportagen publicerades åren 1952-55. I synnerhet väckte bilderna från Riksbanken och bankens sedeltryckeri uppmärksamhet.

Lennart Nilssons negativ har förvarats i Riksbankens arkiv sedan 1950-talet. Som Sveriges ekonomiska museum – sedan 2005 även med ansvar för Tumba Bruksmuseum – kan Kungl. Myntkabinettet nu presentera bildmaterialet i form av en fotoutställning.

___________________________________________________________________________ ____

Till redaktionen.
Tre fotografier från utställningen finns tillgängliga dock endast i samband med publicering av artikel. Ange alltid Foto: Lennart Nilsson

För mer information: Utställningsansvarig Björn Axel Johansson, mobil 070 606 11 15 Louise Wehtje, press - och marknadsansvarig, mobil 0768 809 417 e-post louise.wehtje@myntkabinettet.se

___________________________________________________________________________ ____

BILDTEXTER Nr 20, 57 , 10

Nr 20) Skjutbanan i Riksbankens lokal för hålkortsregistret. Tjänstemännen tränar sin skicklighet i att hantera vapnen medan kontorets övriga personal lugnt uthärdar oljudet.

Nr 57) Kontroll och räkning av färdiga ark i Riksbankens sedeltryckeri vid Norr Mälarstrand på Kungsholmen. I nästa arbetsmoment skärs varje ark ned till nio sedlar klara för distribution till landets banker.

Nr 10) Riksbanken – ofta kallad Bankernas bank – har ansvar för rikets guldreserv. I mitten av 1950- talet låg valven djupt nere under den dåvarande bankfastigheten på Helgeandsholmen, granne med riksdagen.

Riksb scan 10

Riksb scan 10

Riksb scan 20

Riksb scan 20

Riksb scan 57

Riksb scan 57

Riksb scan 10

Riksb scan 10

Riksb scan 57

Riksb scan 57

Riksb scan 20

Riksb scan 20

Riksb scan 10

Riksb scan 10

Riksb scan 20

Riksb scan 20

Riksb scan 57

Riksb scan 57

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank