1. Start
  2. Handla utan pengar under en dag på Kungl. Myntkabinettet!

Handla utan pengar under en dag på Kungl. Myntkabinettet!

Lördagen den 2 februari kl 11-15 är det Bytesmarknad på Kungl. Myntkabinettet- Sveriges ekonomiska museum som arrangeras i samarbete med Stockholms Stadsmission. Kanske fick du något i julklapp som du egentligen inte ville ha? Eller kanske har du en massa saker som du har tröttnat på där hemma?

Ta med dig tre saker som du vill byta mot något och lämna in dem på våra bytarbord. Du får själv ta ställning till hur mycket just din sak är värd för dig! Tänk på att sakerna ska vara hela, rena och gärna något som du tror att någon annan skulle uppskatta. www.myntkabinettet.se för praktisk info.

Fri entré för de som deltar i Bytesmarknaden. Övriga betalar ordinarie entréavgift.

Med Bytesmarknaden vill Kungl. Myntkabinettet slå ett slag för den ekonomiska sidan av att byta saker med varandra istället för att köpa nytt. Ett system som människan har använt vid handel långt innan riktiga pengar fanns. Förutom att det är ett roligt sätt att låta sina gamla saker komma till användning igen, påminns vi också om att tänka på miljön och jordens begränsade resurser.

Eventuellt överblivna saker kommer att skänkas till Stockholms Stadsmission som finns på plats under dagen. Det finns även möjlighet att ta med sig saker och skänka direkt till dem, (ej möbler eller alltför skrymmande saker). Läs mer om deras verksamhet här: www.stadsmissionen.se

Praktisk information:
Tid: Bytesmarknaden pågår mellan kl. 11.00 – 15.00 lördagen den 2 februari
Museet har öppet kl. 10-16
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 Gamla Stan
www.myntkabinettet.se

För mer information vänligen kontakta:
Louise Wehtje, marknadsansvarig
Tel 0768 809 417 eller louise.wehtje@myntkabinettet.se

Dokument & länkar

PDF

Bytesmarknad