1. Start
  2. Ny 1-krona uppmärksammar Sverige-Finland 200 år

Ny 1-krona uppmärksammar Sverige-Finland 200 år- Sverige har fått en ny 1-krona i samband med märkesåret 2009 och det vill vi uppmärksamma eftersom det på flera sätt är ett ovanligt mynt, säger museidirektör Ian Wiséhn på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm. Vi ställer ut både myntet och det arbetsmaterial som formgivare Annie Winblad Jakubowski tagit fram i samband med formgivningen av det nya myntet, som präglas i 40 miljoner exemplar.

Den nya 1-kronan är både ett jubileumsmynt och ett mynt för normal cirkulation. Det innebär att kungaporträttet som vanligt återfinns på åtsidan medan frånsidan visar det nya motivet. Det rör sig om 200-årsjubiléet av Finlands avskiljande från Sverige.

- En sådan specialversion av 1-kronan har aldrig gjorts i Sverige tidigare, säger Ian Wiséhn. Myntet är också ovanligt för att det präglas i Finland och inte i Sverige enligt den nya överenskommelse som Riksbanken har med det finska myntverket. Också det är nytt.

- Formgivningen är ny och djärv, menar Ian Wiséhn. Den skiljer sig från den traditionella utformningen av våra mynt, ett modernt inslag i Sveriges myntning. -Jubileumsmotivet visar horisontlinjen och vatten som möter himmel, säger formgivare Annie Winblad Jakubowski som fick uppdraget att formge 1-kronan. Jag fick tidigt i arbetet en idé om vatten som förbundit de båda länderna både sommar och vinter, en symbol för vänskap mellan länderna.

- Den strof som ramar in motivet fann jag i "Fänriks Ståls sägner" av Johan Ludvig Runeberg. Den poetiska raden "… den underbara sagan om ett land på andra sidan hafvet …" förvandlar det nästan abstrakta motivet och gör det föreställande.

Annie Winblad Jakubowski har tidigare haft flera uppdrag för Riksbanken och bland annat gjort mynten i samband med jubiléer för Kungl. Slottet, Linné, det första fri- märket och järnvägen 150 år. Hon har också engagerats för formgivning av medaljer, exempelvis för Handelshögskolan Stockholm och Göteborg

_______________________________________________________________ _____

Till redaktionen: Den nya 1-kronan visas på Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken fr. o. m. torsdagen den 15 januari. För ytterligare information: Museidirektör Ian Wiséhn, tel 08 51 95 53 44. För information om formgivare Annie Winblad Jakubowski, hänvisas till www.winbladjakubowski.se

Dokument & länkar

Pressmeddelande Enkrona

Annie Winblad Jakubowski med_Enkrona 2009

Annie Winblad Jakubowski med_Enkrona 2009

Enkrona 2009

Enkrona 2009