1. Start
  2. Ny utställning på Kungl. Myntkabinettet: ”I pengarnas spår - bilder från övergivna platser”

Ny utställning på Kungl. Myntkabinettet: ”I pengarnas spår - bilder från övergivna platser”Ny utställning på Kungl. Myntkabinettet: "I pengarnas spår - bilder från övergivna platser"

Kungl. Myntkabinettets nya fotoutställning "I pengarnas spår" ger en bred bild av svensk omvandling under efterkrigstiden. Utställningen öppnar den 13 februari 2009 och baseras på ekonomihistorikern och fotografen Jan Jörnmarks bilder från ett dussin orter i Sverige. Utställningen står fram till den 17 april.

-Vi är ett museum med ekonomihistorisk inriktning, säger museidirektör Ian Wiséhn. Självfallet handlar mycket om gamla tider men vi ägnar samtiden allt större intresse. Det gäller inte minst den ekonomiska och finansiella utvecklingen.

- För oss är det viktigt att skildra industrialismen i Sverige med framväxten av företag och industrier runt om i landet. Vi ser ett cykliskt förlopp. Just nu befinner vi oss i en nedåtgående fas i finanskrisens skugga.

- Historien upprepar sig. Av alla de företag som till exempel fanns på Stockholms fondbörs under 1850-talet återstår idag bara ett enda. I bästa fall lever minnet kvar av de mest kända bolagen men det kan också hända att byggnader och andra rester har bevarats. Det är här som Jan Jörnmarks fotografier blir viktiga, nutida tidsdokument om företags uppgång och fall.

- Företagens upphörande är också en del av vår ekonomiska historia, menar Jan Jörnmark. I den globaliseringsprocess som pågått under de senaste sex decennierna har det svenska näringslivet radikalt förändrats.

- Kriser och nyskapande är grundläggande delar i en tid då vi sett många branscher och företag som både skapats och försvunnit. Efter uppbyggnadens gyllene 1950- och 1960-tal kom oljekrisens 1970-tal. Det uppsving som följde bröts av bakslag i både fastighets- och IT-branscherna. Idag befinner sig finanssektorn i en lika omfattande kris.

Utställningen belyser omvandlingen genom att i bild och text skildra tre tematiska avsnitt. "Arbete", "Fritid och konsumtion" samt "Bostäder".

I anslutning till utställningen arrangerar museet en serie ekonomihistoriska föreläsningar. Under sex onsdagar – se www.myntkabinettet.se för datum och tid – föreläser vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak, journalist Henric Borgström, professor Håkan Lindgren, författaren Anders Johnson och författaren/journalisten Ronald Fagerfjäll samt docent Jan Jörnmark.

Ladda ner pressbilder här. www.myntkabinettet/presmed51.htm

För mer information Louise Wehtje, press - och marknadsansvarig, telefon 08-519 553 24 eller mobil 0768 809 417, e-post louise.wehtje@myntkabinettet.se

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank