1. Start
  2. Premiär för Ekonomiska museet – ny utställning och breddat innehåll

Premiär för Ekonomiska museet – ny utställning och breddat innehåll

Ett av Sveriges äldsta museer öppnar snart igen efter en flytt och byter samtidigt namn till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Den 20 november invigs utställningen Hyperinflation i de nya lokalerna på Narvavägen i Stockholm. – Ekonomiska museet blir en plats för ekonomiskt lärande där historien, samtiden och framtiden finns med. Grunden är fortfarande Kungliga myntkabinettets fantastiska samlingar, men nu breddar vi vår verksamhet. Med vår nya inriktning hoppas vi väcka nyfikenhet och locka fler besökare, säger Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet.

Cecilia von Heijne museichef Ekonomiska museet  Kungliga myntkabinettet Foto Erik Lernestl Statens historiska museer

Ekonomiska museet kommer att dela byggnad med Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Den 20 november öppnar Ekonomiska museet med den första utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar”. I utställningen förflyttas vi till en plats där det råder hyperinflation. Här möter vi samtida och historiska exempel i gestaltade rum, spännande föremål och fakta tillsammans med moraliska dilemman och frågeställningar. Utställningen visas till den 1 oktober 2021.

– Vi ser fram mot att öppna vårt museum i november. Med det nya namnet Ekonomiska museet vill vi visa på bredden i vår verksamhet. Ekonomi och pengar angår oss alla. Kunskap i ekonomi är en demokratifråga, säger Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet.
 

Genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter lyfter museet fram föremål och ekonomiska teman ­– på museet och digitalt. Det kan handla om privatekonomi, konsumtion och sparande, om entreprenörskap, ekonomisk historia eller aktuella samhällsekonomiska frågor. Museets stora utställning om Sveriges ekonomiska historia öppnar 2022. Här kommer även ett ekonomilabb för skola, barn och unga att finnas.

– Vi satsar extra på barn, ungdomar och skola och att nå ut i hela landet, säger Cecilia von Heijne.

I museets samlingar finns 650 000 föremål – mynt, sedlar, medaljer och andra föremål som kan berätta om ekonomi och handel, om historia och kultur. Redan nu lanseras en ny visuell identitet skapad av varumärkes- och designbyrån Bold och en ny mer användarvänlig webbplats.

Pressbilder finns att ladda ner här: https://news.cision.com/se/ekonomiska-museet

Museets nya webb: www.ekonomiskamuseet.se

För mer information kontakta: Ulrika Mannberg, pressansvarig, tel. 08-519 557 31, e-post: ulrika.mannberg@shm.se

Dokument & länkar

Pressmeddelande som pdf.

Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Foto: Erik Lernestål Statens historiska museer.

Fotograf: Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer.
Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Foto: Erik Lernestål Statens historiska museer.

En börs tillverkad av sedlar från Venezuela, ett av föremålen som kommer att visas i utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar” på Ekonomiska museet. Fotograf: Jens M

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer.
En börs tillverkad av sedlar från Venezuela, ett av föremålen som kommer att visas i utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar” på Ekonomiska museet. Fotograf: Jens Mohr Statens historiska museer.

Världens största mynt kommer visas i utställningen Hyperinflation. Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer.

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer.
Världens största mynt, som finns i Ekonomiska museets samlingar, kommer visas i utställningen Hyperinflation. Det är tillverkat år 1644 under drottning Kristinas tid. Valören heter 10 daler silvermynt, men är gjort av koppar. Myntet väger 19,7 kg. Foto: Jens Mohr Statens historiska museer.

Ekonomiska museets nya logotyp och exempel på hur den kan användas. Visuell identitet och bildexempel är framtagna av varumärkes- och designbyrån Bold.

Fotograf: Bild: varumärkes- och designbyrån Bold.
Ekonomiska museets nya logotyp och exempel på hur den kan användas. Visuell identitet och bildexempel är framtagna av varumärkes- och designbyrån Bold.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank