1. Start
  2. Swedbank huvudsponsor till Ekonomiska museet – långsiktigt samarbete stärker museets erbjudande och ambition att nå bredare

Swedbank huvudsponsor till Ekonomiska museet – långsiktigt samarbete stärker museets erbjudande och ambition att nå bredare

Den 20 november öppnar Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet i nya lokaler på Narvavägen i Stockholm. Inför nyöppningen har museet inlett ett långsiktigt samarbete med Swedbank som blir huvudsponsor. – Samarbetet med Swedbank bottnar i gemensamma intressen och mål, att verka för ekonomisk folkbildning i hela landet och att öka intresset hos barn och unga för frågor som rör ekonomi. Vi är glada över samarbetet som ger oss ytterligare kraft att nå ut brett och utveckla vår verksamhet, säger Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet.

Cecilia von Heijne museichef Ekonomiska museet  Kungliga myntkabinettet Foto Erik Lernestl Statens historiska museer
 

Swedbank och sparbanksrörelsen firar i år 200 år. Swedbank har under alla år ägnat sig åt folkbildning inom ekonomi, bland annat i form av föreläsningar om privatekonomi i skolor. Den traditionen fortsätter nu även genom samarbetet med Ekonomiska museet, ett sponsorskap som sträcker sig över sex år.  

– Vi ser ett stort värde i att öka ungas kunskaper om ekonomi. Där delar vi Ekonomiska museets ambition om att verka för ekonomisk folkbildning och ser fram emot ett långsiktigt samarbete kring dessa frågor, säger Mikael Björknert, chef för svensk bankverksamhet på Swedbank.

Ekonomiska museet blir en plats för ekonomiskt lärande. Genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter lyfter museet fram föremål ur de fantastiska samlingarna och ekonomiska teman – på museet och digitalt. Det kan handla om ekonomisk historia, privatekonomi, konsumtion och sparande, om entreprenörskap eller aktuella samhällsekonomiska frågor. Den 20 november öppnar Ekonomiska museet med den första utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar” i de nya lokalerna.

– Vi har samarbetat sedan 1980-talet, först med Sparbankerna och sedan även med Swedbank, med gott resultat. Därför är vi väldigt nöjda över att förnya partnerskapet. Tillsammans blir vi starkare och kan verka för ekonomisk folkbildning utifrån våra respektive perspektiv och kompetenser, säger Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet.

Pressbilder finns att ladda ner här: https://news.cision.com/se/ekonomiska-museet
Läs mer: https://ekonomiskamuseet.se/om-museet/swedbank/

För mer information kontakta: Åsa Hallemar, pressansvarig, tel. 08-519 553 07, e-post: asa.hallemar@shm.se

Dokument & länkar

Release

Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Foto: Erik Lernestål Statens historiska museer.

Fotograf: Foto: Erik Lernestål, Statens historiska museer.
Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Foto: Erik Lernestål Statens historiska museer.

Mikael Björknert Swedbank

Fotograf: Foto: Swedbank
Mikael Björknert, chef för svensk bankverksamhet på Swedbank

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank